Nhà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, nhà có thể chỉ: