Nhà Carolus

(đổi hướng từ Nhà Carolingien)

Nhà Carolus hay Nhà Charles, Carolingien (tiếng Pháp), Karolinger (tiếng Đức) là một dòng họ quý tộc Frank, mà từ năm 751 khi Pepin Lùn lên làm vua, đã trở thành hoàng tộc của Đế quốc Frank. Tên dòng họ đặt theo ông tổ là Charles Martel (Carolus Martellus). Nổi tiếng nhất trong dòng họ này là Charlemagne, người đã được đăng quang Hoàng đế bởi Giáo hoàng Leo III tại Roma vào năm 800. Đế chế của ông, trên danh nghĩa là một sự tiếp nối của Đế chế La Mã, được gọi là Đế quốc Carolingien.
Sau khi đế quốc này bị phân chia vào năm 843 theo hiệp ước Verdun, dòng họ Carolingien cai trị ở đế quốc Đông Frank cho tới khi không còn có người nối dõi vào năm 911. Tại Tây Frank, với 2 gián đoạn họ cai trị cho tới năm 987, khi dòng họ nhà Capetius lên nắm quyền. Tại công quốc Niederlothringen dòng họ Carolingien ở Tây Frank còn cai trị cho tới đầu thế kỷ thứ 11.

Tham khảoSửa đổi