Hoa bách hợp từ đầu thế kỷ 13 tới 1830 là huy hiệu nhà vua và như vậy cũng là huy hiệu của Pháp

Nhà Kapetinger (tiếng Pháp: Capétiens), cũng còn được gọi là nhà Capet, là một hoàng tộc gốc người Frank, được người Pháp xem là hoàng tộc Pháp thứ 3 bên cạnh nhà Merowingernhà Karolinger. Là vua chúa của người Frank (rex Francorum) và từ thế kỷ 13 là vua của Pháp (rex Franciae) những thành viên nhà Kapetinger đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành từ đế quốc Tây Frank (Francia occidentalis) một nước Pháp thống nhất.

Ông tổ và tên của hoàng tộc này là bắt nguồn từ vua Hugo Capet, thành viên của quý tộc Frank Robertiner mà từ thế kỷ 7 có những văn kiện dẫn chứng. Con cháu ông là vua chúa ở Pháp từ năm 987 cho tới 1328.

Thư mụcSửa đổi

  • Ingmar Krause: Konflikt und Ritual im Herrschaftsbereich der frühen Capetinger – Untersuchungen zur Darstellung und Funktion symbolischen Verhaltens. Rhema-Verlag, Münster 2006, ISBN 978-3-930454-62-4
  • Joachim Ehlers: Die Kapetinger. Stuttgart 2000, ISBN 3-17-014233-X.
  • Joachim Ehlers (Hrsg.): Die französischen Könige des Mittelalters: Von Odo bis Karl VIII. 888–1498. München 1996, ISBN 3-406-40446-4.

Chú thíchSửa đổi