Nhà Shō Đệ nhất (第一尚氏王統 (Đệ nhất Thượng thị vương thống)? 1406 – 1469), có nhiều khả năng là đã tồn tại trong lịch sử hòn đảo Okinawa. Vương triều gồm 7 đời và kéo dài trong 63 năm.

Căn cứ theo Trung Sơn thế phả (中山世譜, chūzan seifu):

Tham khảo sửa