Nhà bác học (tiếng Hy Lạp: πολυμαθής, polymathēs, "hiểu biết nhiều"; Latin: homo universalis, "người thông toàn")[1] là người có hiểu biết trải rộng trên nhiều lĩnh vực, có thể áp dụng nhiều mảng tri thức để giải quyết vấn đề.

Chú thích

sửa
  1. ^ “Ask The Philosopher: Tim Soutphommasane – The quest for renaissance man”. The Australian. ngày 10 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 27 tháng 7 năm 2018.