Nhà nước Đông Indonesia

Nhà nước Đông Indonesia (Negara Indonesia Timur trong tiếng Indonesia) là một quốc gia được thành lập sau Thế chiến II trên phần lãnh thổ của cựu thuộc địa Đế quốc Hà LanĐông Ấn thuộc Hà Lan. Nó được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 1946 và giải thể vào ngày 17 tháng 8 năm 1950, trong tiến trình thành lập nước Indonesia hiện đại.

Nhà nước Đông Indonesia
1946–1950
Quốc kỳ Đông Indonesia
Quốc kỳ

Tổng quan
Nhà nước đông Indonesia được tô màu cam Negara Indonesia Timur.
Nhà nước đông Indonesia được tô màu cam Negara Indonesia Timur.
Vị thếQuốc gia của Indonesia
Thủ đôMakassar
Thượng viện lâm thời
Cơ quan đại diện lâm thời
Lịch sử 
• Thành lập
24 tháng 12 năm 1946
• Bãi bỏ
17 tháng 8 năm 1950
Địa lý
Diện tích
• 1946
349.088 km2
(134.784 mi2)
Dân số
• 1946
10.290.000
Tiền thân
Kế tục
Đông Ấn Hà Lan
Cộng hòa Indonesia

Lịch sửSửa đổi

 • 16–25 tháng 7 năm 1946 Hội nghị Malino
 • 7-24 tháng 12 năm 1946 Hội nghị Denpasar
 • 24 tháng 12 năm 1946 Negara Timur Besar (Nhà nước phương Đông) thành lập
 • 27 tháng 12 năm 1946 đổi tên thành Negara Indonesia Timur (Nhà nước Đông Indonesia)
 • 17 tháng 8 năm 1950 nhà nước sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Indonesia

Tổng thốngSửa đổi

 
Tổng thống Sukawati của Nhà nước Đông Indonesia cùng với người vợ người Pháp của ông đi thăm Bắc Celebes (1948)

24 tháng 12 năm 1946 - 17 tháng 8 năm 1950 Tjokorda Gde Raka Soekawati

Các Bộ trưởng và Thủ tướngSửa đổi

 • 13 tháng 1 năm 1947 - 02 tháng 6 năm 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Bộ trưởng thứ Nhất
 • 02 tháng 6 năm 1947 - 11 tháng 10 năm 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Bộ trưởng thứ Hai
 • 11 tháng 10 năm 1947 - 15 tháng 12 năm 1947 - Bộ trưởng Warouw
 • 15 tháng 12 năm 1947 - 12 tháng 1 năm 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Bộ trưởng thứ Nhất
 • 12 tháng 1 năm 1949 - 27 tháng 12 năm 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Bộ trưởng thứ Hai
 • 27 tháng 12 năm 1949 - 14 tháng 3 năm 1950 - J.E. Tatengkeng
 • 14 tháng 3 năm 1950 - 10 tháng 5 năm 1950 - Bộ trưởng D. P. Diapari
 • 10 tháng 5 năm 1950 - 17 tháng 8 năm 1950 - Bộ trưởng J. Poetoehena

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 • Ide Anak Agug Gde Agung (1996) (dịch ra tiếng Anh bởi Linda Owens)From the Formation of the State of East Indonesia Towards the Establishment of the United States of Indonesia Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ISBN 979-461-216-2 (Original edition Dari Negara Indonesia Timur ke Republic Indonesia Serikat 1985 Gadjah Mada University Press)
 • M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c. 1200, Third Edition; Palgrave Publisher, 2001

Liên kết ngoàiSửa đổi