Nhà nước Tự do Congo (1885-1908) là một quốc gia-doanh nghiệp[1] của riêng Vua Léopold II của Bỉ. Léopold II đã lập ra một tổ chức phi chính phủ ảo, gọi là Association Internationale Africaine, mà ông là cổ đông duy nhất đồng thời là chủ tịch hội để quản lý nhà nước này. Toàn bộ lãnh thổ nhà nước này ngay nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Dưới sự cai trị của Léopold II, Nhà nước Tự do Congo chìm trong cảnh khủng bố, giết chóc hàng loạt, săn người làm nô lệ. Số lượng người bị giết từ 5 đến 20 triệu người tùy nguồn số liệu khác nhau. Năm 1900, sự tàn bạo của chính quyền Léopold II ở đây bị báo chí châu Âu và Mỹ lên án mạnh mẽ. Năm 1908, Nhà nước Tự do Congo được chuyển thành Congo thuộc Bỉ.[1]

Nhà nước Tự do Congo
1885–1908
Quốc kỳ Congo
Quốc kỳ
Quốc huy Congo
Quốc huy

Tiêu ngữTravail et progrès
(tiếng Pháp: Công việc và tiến độ)
Location of Congo
Tổng quan
Thủ đôBoma
Chính trị
Chính phủQuân chủ
Toàn quyền 
Lịch sử
Thời kỳChủ nghĩa Tân đế quốc
2 tháng 5 1885
15 tháng 11 1908
Mã ISO 3166CG
Tiền thân
Kế tục
Hiệp hội Quốc tế Congo
Congo thuộc Bỉ

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Gifford, Paul (1971). France and Britain in Africa. Imperial Rivalry and Colonial Rule. New Haven: Yale University Press. tr. 221–260. ISBN 9780300012897.