Nhà nước Ukraina (Українська держава, Ukrajinśka Deržava), đôi khi cũng được gọi là Hetmanate (Гетьманат, Hetmanat), là một chính phủ chống chủ nghĩa xã hội tồn tại trên hầu hết lãnh thổ hiện nay của Ukraina (ngoại trừ Tây Ukraina) từ ngày 29 tháng 4[1] đến ngày 14 tháng 12, 1918.[2] và được thành lập bởi chính quyền quân sự của Đức sau khi Hội đồng trung ương của Cộng hòa Nhân dân Ukraina bị giải tán vào ngày 28 tháng 4 năm 1918. Ukraina trở thành một định tạm thời chế độ độc tài của Hetman Ukraina Pavlo Skoropadskyi, người ngoài vòng pháp luật tất cả các đảng chính trị định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra một mặt trận chống Bolshevik. Nhà nước Ukraia sụp đổ vào tháng 12 năm 1918, khi Skoropadskyi bị phế truất và Cộng hòa Nhân dân Ukraina trở lại nắm quyền dưới hình thức Tổng cục.[2][3]

Nhà nước Ukraina
1918
Quốc huy Ukraina
Quốc huy
Tổng quan
   Lãnh thổ của Ukraina
  
Lãnh thổ của Ukraina
Vị thếClient state của Đế quốc Đức
Thủ đôKiev
Ngôn ngữ thông dụng
Tôn giáo chính
Chính thống Nga
Chính trị
Chính phủChính phủ lâm thời độc tài
Hetman 
• 1918
Pavlo Skoropadskyi
Lịch sử
Thời kỳThế chiến I
• Thành lập
29 tháng 4 năm 1918
• Giải thể
14 tháng 12 năm 1918
Tiền thân
Kế tục
Cộng hòa Nhân dân Ukraina
Cộng hòa Nhân dân Ukraina
Hiện nay là một phần của Ukraina
 Nga
 Belarus
 Moldova
 Ba Lan

Chính sách đối ngoại và hỗ trợ quân sự quyết đoán hơn từ Liên minh Trung tâm đã thấy một số ổn định được cải thiện trong nước.[1][3]

Chú thíchSửa đổi