Nhà tạo mẫu

trang định hướng Wikimedia

Nhà tạo mẫu (tiếng Anh: stylist) có thể được dùng với một trong các ý nghĩa sau đây:

  • Nhà tạo mẫu tóc, người sáng tạo ra những kiểu tóc mới và có ảnh hưởng đến xu hướng thời trang tóc.
  • Nhà thiết kế thời trang, người tạo ra khuynh hướng thời trang và làm thoả mãn nhu cầu thời trang cho mọi tầng lớp.