Nhà thờ Đức Mẹ lên trời ở Pelplin

Nhà thờ Đức Mẹ lên trời ở Pelplin hay còn gọi là nhà thờ lớn Pelplin (tiếng Latinh: Polplinum) là một tu viện dòng Xitô lâu đời ở thị trấn Pelplin và nằm về phía nam của thành phố Gdańsk, Ba Lan.

Nhà thờ lớn Pelplin

Nhà thờ Pelplin được thành lập vào năm 1258 bởi Sambor II, Công tước vùng Pomerania. Nhà thờ này là một nhánh (daughter house) của tu viện dòng Xitô Doberan ở Đức. Lần đầu tiên, nhà thờ được đặt tại làng Pogódki (Pogutken) gần thị trấn Kościerzyna (Berent) rồi sau đó được chuyển về thị trấn Pelplin. Ngày 5 tháng 3 năm 1823, nhà thờ bị giải thể do nghị định của Vương quốc Phổ. Từ năm 1824 trở đi, nhà thờ lớn Pelplin đóng vai trò là nhà thờ chính tòa của giáo phận Công giáo Pelplin.

Công trình chính sửa

Công trình xây dựng nhà thờ chính tòa Pelplin bắt đầu từ năm 1289. Nhà thờ được xây dựng chủ yếu bằng gạch và mang phong cách kiến trúc Gothic, với chiều dài là 80 métchiều cao là 26 mét. Việc xây dựng nhà thờ chính tòa được hoàn thiện vào năm 1323 còn các công trình phụ được hoàn thành vào năm 1557. Hiện nay, nhà thờ chính tòa Pelplin là một trong những nhà thờ rộng nhất tại Ba Lan. Ngoài ra, nhà thờ Pelplin còn được xem là một nhà thờ điển hình kiểu mẫu cho kiến trúc Gothic bằng gạch. Tại thị trấn Pelplin, các công trình kiến trúc cũng có phần ảnh hưởng bởi truyền thống dòng Xitô.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ Rudolf Pfefferkorn (1984). Norddeutsche Backsteingotik. Hamburg: Hans Christians Verlag. tr. 45.
  • Antoni, Michael, 1993: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler, West- und Ostpreußen, pp. 469–473 (có kế hoạch). Munich và Berlin: Deutscher Kunstverlag.ISBN 3-422-03025-5ISBN 3-422-03025-5
  • Binding, Günther, Untermann, Matthias, 2001: Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst ở Deutschland, xuất bản lần thứ 3, tr. 222 (có kế hoạch). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. Không có ISBN
  • Dehio, Georg, 1922: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Zweiter Band Nordostdeutschland, ấn bản thứ 2, trang 362 ff. (do Julius Kohte biên tập). Berlin: Ernst Wasmuth AG
  • Faryna-Paszkiewicz, Hanna; Omilanowska, Małgorzata; Pasieczny, Robert, 2001: Atlas zabytków architektury w Polsce, tr. 44. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.ISBN 83-01-13478-XISBN 83-01-13478-X
  • Pasierb, Janusz, 1993: Der Pelpliner Dom, Pelplin Diözesanverlag. Không có ISBN
  • Schneider, Ambrosius, 1986: Lexikale Übersicht der Männerklöster der Cistercienser im deutschen Sprach- und Kulturraum, trong: Schneider, Ambrosius; Wienand, Adam; Bickel, Wolfgang; Coester, Ernst (eds.): Die Cistercienser, Geschichte - Geist - Kunst, xuất bản lần thứ 3, tr. 683. Cologne: Wienand Verlag.ISBN 3-87909-132-3ISBN 3-87909-132-3

Liên kết ngoài sửa