Nhà thờ Con Gà

trang định hướng Wikimedia

Nhà thờ Con Gà là tên gọi dân gian để chỉ một số nhà thờ có hình con gà trên cây thánh giá ở tháp chuông, có thể là: