Nhà thờ St. Lukas (München)

Nhà thờ St. Lukas là nhà thờ Luther thứ ba tại München. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1893-1896 theo thiết kế của Albert Schmidt. Nhà thờ Thánh Luca là Nhà thờ Tin lành duy nhất gần như được bảo quản hoàn toàn lành lặn theo kiến trúc lịch sử ở München.

Nhà thờ St. Lukas với Kabelsteg

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  Tư liệu liên quan tới St. Luke's in Munich tại Wikimedia Commons