Nhà thờ gỗ

trang định hướng Wikimedia

Nhà thờ gỗ là các nhà thờ làm bằng gỗ.

Một số nhà thờ gỗ nổi tiếng:

Tất cả các trang có tựa đề chứa "Nhà thờ gỗ"

Xem thêmSửa đổi