Một nhà vật lý hay vật lý gia là một nhà khoa học chuyên sâu vào lĩnh vực vật lý. Các nhà vật lý làm việc tại các trường Đại học với các chức vụ như giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu, hoặc trong các phòng thí nghiệm. Các nhà vật lý chuyên nghiệp thường phải có bằng tiến sĩ. Một số nhà vật lý cũng sử dụng kiến thức của họ để làm việc trong các lĩnh vực khác như tin học hoặc tài chính. Thông thường, các nhà vật lý đều sử dụng kiến thức chuyên sâu hoặc có tham gia nghiên cứu về toán học.

Nhà vật lý

Vinh danh và giải thưởng

sửa

Vinh dự cao nhất của các nhà vật lý là Giải Nobel Vật lý, được trao kể từ năm 1901 bởi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Đọc thêm

sửa
  • Whitten, Barbara L.; Foster, Suzanne R.; Duncombe, Margaret L. (2003). “What works for women in physics?”. Physics Today. 56 (9): 46. Bibcode:2003PhT....56i..46W. doi:10.1063/1.1620834. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2016.
  • Kirby, Kate; Czujko, Roman; Mulvey, Patrick (2001). “The Physics Job Market: From Bear to Bull in a Decade”. Physics Today. 54 (4): 36. Bibcode:2001PhT....54d..36K. doi:10.1063/1.1372112. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2016.
  • Hermanowicz, Joseph C. (1998). The Stars Are Not Enough: Scientists--Their Passions and Professions. Nhà xuất bản Đại học Chicago. ISBN 978-0-226-32767-9.
  • Hermanowicz, Joseph C. (2009). Lives in Science: How Institutions Affect Academic Careers. Nhà xuất bản Đại học Chicago. ISBN 978-0-226-32761-7.

Liên kết ngoài

sửa