Nhà viết kịch hay nhà soạn kịch là người sáng tác tác phẩm kịch. Những nhà viết kịch đầu tiên của văn học phương Tây với các tác phẩm còn sót lại là những người Hy Lạp cổ đại. Những vở kịch đầu tiên này được viết trong những cuộc thi giữa những nhà viết kịch ở Athens cổ đại[1] tổ chức vào thế kỉ 5 TCN.

William Shakespeare

Chú thích sửa

  1. ^ Fraser, Neil. Theatre History Explained, The Cowood Press, 2004, page 11