Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo Luật xuất bản.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình
Nhà xuất bản
Thành lập5 tháng 12 năm 1945; 78 năm trước (1945-12-05)[1][2]
Trụ sở chính6 ngõ 86 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Khẩu hiệuNâng tầm tri thức, thắp sáng niềm tin [3]
Websitenxbctqg.org.vn

Nhiệm vụ

sửa

Biên tập, xuất bản: Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghiên cứu khoa học:

Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.
Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổ chức bộ máy

sửa

Ban Giám đốc:

 1. PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập
 2. ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập
 3. ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập
 4. TS. Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập
 5. ThS. Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc

Các Ban biên tập và đơn vị chuyên môn:

 1. Ban sách Đảng
 2. Ban sách Kinh điển - Lý luận
 3. Ban sách Nhà nước và Pháp luật
 4. Ban sách Kinh tế
 5. Ban sách Giáo khoa và Tham khảo
 6. Ban sách Quốc tế
 7. Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Tạp chí Chính trị và Phát triển
 8. Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập
 9. Vụ Tài chính - Kế toán
 10. Vụ Tổ chức - Cán bộ
 11. Văn phòng
 12. Trung tâm Sách Quốc gia
 13. Trung tâm Tổ chức in
 14. Nhà in Sự thật

Các chi nhánh:

 1. Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ
 3. Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng
 4. Trung tâm Phát hành sách Huế
 5. Trung tâm Phát hành sách Quảng Ngãi
 6. Trung tâm Phát hành sách Nha Trang

Chú thích

sửa
 1. ^ “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. 62 năm xây dựng và phát triển”. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.
 2. ^ “NXB Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và phát triển”. Báo Nhân Dân. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2022.
 3. ^ “Thông tin chung NXB Chính trị quốc gia - Sự thật”. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Liên kết ngoài

sửa