Mở trình đơn chính

Các năm Nhâm TýSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Nhâm Tý (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Nhâm TýSửa đổi

Tham khảoSửa đổi