Nhân dân (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nhân dân là thuật ngữ chỉ về toàn thể những con người sinh sống trong một quốc gia. Nhân dân cũng có thể chỉ đến: