Nhân giống tạp giao hay còn gọi là lai tạp là cho giao phối giữa những cá thể thuộc các giống khác nhau.

Mục đíchSửa đổi

  • Nhằm lay động tính bảo thủ di truyền của các giống tạo ra những tổ hợp di truyền mới, làm phong phú thêm đặc tính di truyền ở con lai.
  • Nhằm sử dụng một hiện tượng sinh học quan trọng là ưu thế lai làm cho sức sống và khả năng sản xuất được nâng cao.

Biện phápSửa đổi

  • Lai cải tạo.
  • Lai gây thành.
  • Lai kinh tế
  • Lai luân chuyển.
  • Lai xa.

Tham khảoSửa đổi

  • Giáo trình chăn nuôi.Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2000.TS Trần Văn Tường.

Xem thêmSửa đổi

Liên kếtSửa đổi