Nhân hoài nghi tập hợp các nơron vận động, nằm sâu trong cấu tạo lưới. Chi tiết giải phẫu này do Jacob Clarke đặt tên.[1] Nhân hoài nghi chứa các thân neuron chi phối cơ của khẩu cái mềm, hầuthanh quản có liên quan đến lời nóinuốt. Cũng như các neuron vận động, nhân hoài nghi chứa các sợi phó giao cảm trước hạch có chức năng chi phối sợi phó giao cảm sau hạch ở tim.[2]

Nhân hoài nghi
Gray695.png
Thiết đồ cắt ngang hành tủy phía dưới trám ủy. ("Nucleus ambiguus" - Nhân hoài nghi ở giữa bên phải.)
Chi tiết
Định danh
LatinhNucleus ambiguus
NeuroName765
NeuroLex IDbirnlex_2650
TAA14.1.04.253
FMA54588
Thuật ngữ giải phẫu thần kinh

Chức năngSửa đổi

Nhân hoài nghi chi phối vận động các cơ của khẩu cái mềm , hầu, thanh quản và thực quản trên cùng bên. Tổn thương nhân hoài nghi gây nói giọng mũi, khó nuốt, khàn giọng và lưỡi gà lệch về bên bên đối diện. Các sợi thần kinh trước hạch đến tim cũng đi qua cấu tạo ngoài của nhân.[3]

Một số hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Haines, Duane E (1999). “NEUROwords 7 Vague, Uncertain, Ambiguous, Obscure: Imprecision or Modesty?”. Journal of the History of the Neurosciences. 8 (3): 294–295. doi:10.1076/jhin.8.3.294.1828.
  2. ^ Machado, BH and Brody, MJ. "Role MJ of the nucleus ambiguus in the regulation of heart rate and arterial pressure."
  3. ^ Bogdana Petko (31 tháng 7 năm 2021). “Neuroanatomy, Nucleus Ambiguus”. statpearls.com.

Liên kết ngoàiSửa đổi