Nhân mã (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nhân mã có thể là: