Nhân sự Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (2016–2021)

Nhân sự Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 105 đại biểu được bầu từ 35 đơn vị bầu cử.

Thường trực Hội đồng nhân dânSửa đổi

Chức vụ Họ và tên
Chủ tịch Nguyễn Thị Quyết Tâm (đến 12/2018)
Nguyễn Thị Lệ (từ 4/2019)
Phó Chủ tịch Trương Thị Ánh (đến 3/2019)
Phạm Đức Hải
Phan Thị Thắng (7/2019-12/2020)
Nguyễn Văn Dũng (từ 4/2021)

Các Ban Hội đồng nhân dânSửa đổi

Ban Pháp chế[1]Sửa đổi

Chức vụ Họ và tên
Trưởng ban Trương Lâm Danh (đến 12/2019)
Phạm Quỳnh Anh (từ 10/2020)
Phó trưởng ban Lê Minh Đức
Phạm Quỳnh Anh (12/2019-10/2020)

Ban Kinh tế-Ngân sáchSửa đổi

Chức vụ Họ và tên
Trưởng ban Nguyễn Văn Dũng (đến 11/2018)
Triệu Đỗ Hồng Phước (11/2018-3/2021)
Phó trưởng ban Cao Thanh Bình (đến 1/2021)
Trương Lê Mỹ Ngọc

Ban Văn hóa-Xã hộiSửa đổi

Chức vụ Họ và tên
Trưởng ban Thi Thị Tuyết Nhung (đến 10/2019)
Tăng Hữu Phong (từ 3/2020)
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Đạt
Trần Hải Yến

Ban Đô thịSửa đổi

Chức vụ Họ và tên
Trưởng ban Trương Trung Kiên (đến 9/2020)
Nguyễn Thị Thanh Vân (từ 3/2021)
Phó trưởng ban Nguyễn Tấn Tuyến
Nguyễn Minh Nhựt

Chánh Văn phòngSửa đổi

Từ tháng 3 năm 2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và Văn phòng Hội đồng nhân dân TP.HCM hợp nhất lại thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Chức vụ Họ và tên
Chánh Văn phòng Trần Tuấn Ngọc (3/2019-2020)
Cao Thanh Bình (từ 1/2021)
Phó chánh Văn phòng Trần Thị Tuyết Hồng
Trần Tuấn Ngọc (đến 3/2019)
Hồ Hiếu Thảo (từ 3/2019)
Văn Thị Bích Liễu (từ 3/2019)

Đại biểu Hội đồng nhân dânSửa đổi

Chú thích:

     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
     Không là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khoá IX (2016 – 2021)[2]
Họ và tên Nhiệm kỳ Đơn vị bầu cử Địa phương đại diện Chức danh HĐND Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Nơi làm việc
  Nguyễn Thành Phong 2016–nay 1 Quận 1 Ủy viên TW Đảng

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Bí thư Ban cán sự Đảng TPHCM

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Hoàng Thị Tố Nga 1 Quận 1 Phó bí thư quận ủy

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận ủy quận 1

Quận ủy quận 1
  Tề Trí Dũng 2011–nay 1 Quận 1 Phó bí thư Đảng ủy Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
  Nguyễn Văn Hiếu 2011–nay 2 Quận 2 UV Dự khuyết TW Đảng

Thành ủy viên

Bí thư quận ủy quận 2

Quận ủy quận 2
  Nguyễn Thị Ngọc Hương 2 Quận 2 Quận ủy viên Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2 Liên đoàn Lao động Quận 2
  Nguyễn Hồng Hà 2004–nay 2 Quận 2 Phó trưởng ban Văn hoá Xã hội HĐND Thành phố Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Nguyễn Hồ Hải 3 Quận 3 Thành ủy viên

Bí thư Quận uỷ quận 3

Quận ủy quận 3
  Hoàng Thị Diễm Tuyết 3 Quận 3 Uy viên thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế

Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương
  Nguyễn Minh Nhựt 3 Quận 3 Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống tai hoạ Hội chữ thập đỏ TP.HCM
  Trần Hoàng Danh 4 Quận 4 Bí thư quận ủy quận 4 Quận ủy quận 4
  Trần Vĩnh Tuyến 4 Quận 4 Ủy viên Thường vụ Thành uỷ Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TPHCM Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Huỳnh Quang Tâm 4 Quận 4 Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ cảnh sát PCCC Trưởng phòng tổ chức cán bộ Cảnh sát PCCC TPHCM Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố
  Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng 5 Quận 5 Quận ủy quận 5
  Trương Thị Ánh 1999-nay 5 Quận 5 Phó chủ tịch
  Dương Anh Đức 5 Quận 5
  Châu Trương Hoàng Thảo 6
  Trương Lâm Danh 2011–nay 6
  Diệp Hồng Di 6
  Tô Thị Bích Châu 2011–nay 7
  Hà Sơn 7
  Thi Thị Tuyết Nhung 2011–nay 7
  Nguyễn Thanh Xuân 8
  Trần Trọng Tuấn 8
  Trần Quang Thắng 2011–nay 8
  Đỗ Thị Cẩm Vân 9
  Vũ Thanh Lưu 9
  Nguyễn Trọng Trí 2011–nay 9
  Phan Nguyễn Như Khuê 10 Quận 9
  Đặng Thị Hồng Liên 2011–nay 10 Quận 9
  Cao Thanh Bình 2011–nay 10 Quận 9
  Tất Thành Cang 11
  Nguyễn Minh Tâm 2011–nay 11
  Trần Xuân Điền 11
  Ngô Văn Luận 12
  Phạm Hiếu Nghĩa 2004–nay 12
  Nguyễn Thị Lệ 12
  Lê Trương Hải Hiếu 2011–nay 13
  Trần Thanh Trí 13
  Trần Thị Tuyết Hoa 13
  Nguyễn Toàn Thắng 14
  Lê Thị Ngọc Thanh 2011–nay 14
  Nguyễn Thị Nga 14
  Phan Thị Thắng 15
  Nguyễn Văn Đạt 15
  Nguyễn Thị Tố Trâm 15
  Nguyễn Tấn Phong 2011–nay 16
  Nguyễn Trần Phượng Trân 16
  Huỳnh Đặng Hà Tuyên 16
  Vũ Ngọc Tuất 17
  Trần Văn Thuận 17
  Đinh Thị Thanh Thuỷ 17
  Nguyễn Thị Việt Tú 2011–nay 18
  Vương Đức Hoàng Quân 2011–nay 18
  Nguyễn Hoàng Hải 18
  Phan Thị Hồng Xuân 19
  Nguyễn Thị Thanh Vân 19
  Nguyễn Thị Ánh Hoa 19
  Trần Thị Thanh Nhàn 20 Quận Tân Bình
  Cao Anh Minh 20 Quận Tân Bình
  Nguyễn Kim Hiếu 20 Quận Tân Bình
  Huỳnh Đăng Linh 21
  Nguyễn Thị Như Ý 21
  Phạm Đức Hải 21 Phó chủ tịch
  Lê Thị Kim Hồng 22
  Trần Văn Lưu 22
  Tăng Hữu Phong 22
  Nguyễn Mạnh Cường 23
  Lê Nguyễn Minh Quang 2004–nay 23
  Phạm Thị Hồng Hà 23
  Phạm Thị Thu Hà 24
  Nguyễn Hoàng Minh 2011–nay 24
  Phạm Tiến 24
  Nguyễn Mạnh Trí 2011–nay 25
  Nguyễn Văn Dũng 25
  Trương Trung Kiên 25
  Nguyễn Thị Quyết Tâm 2011–nay 26 Quận Thủ Đức Chủ tịch
  Nguyễn Thị Hồng Thảo 26 Quận Thủ Đức
  Lê Minh Đức 2011–nay 26 Quận Thủ Đức
  Huỳnh Thanh Nhân 2011–nay 27
  Võ Thị Ngọc Thuý 27
  Trương Lê Mỹ Ngọc 27
  Lê Thanh Liêm 28
  Nguyễn Thị Kim Dung 28
  Hà Phước Thắng 2011–nay 28
  Nguyễn Ngọc Quế Trân 2011–nay 29
  Nguyễn Tấn Tuyến 2011–nay 29
  Trần Kim Tuyền 29
  Phạm Thị Thanh Hiền 2011–nay 30
  Đỗ Khắc Tuấn 30
  Đặng Lê Thị Thanh Huyền 30
  Võ Văn Tân 2011–nay 31
  Đinh Thanh Nhàn 31
  Phạm Quỳnh Anh 31
  Triệu Đỗ Hồng Phước 2011–nay 32
  Đoàn Thị Ngọc Cẩm 32
  Phạm Quốc Bảo 32
  Trương Văn Hiền 2011–nay 33
  Đặng Thị Phương Ninh 33
  Trần Thị Phương Hoa 33
  Nguyễn Thị Thanh Thúy 2011–nay 34
  Lê Hồng Sơn 2011–nay 34
  Trịnh Ngọc Sơn 34
  Trần Hải Yến 35
  Nguyễn Thị Thu 35
  Nguyễn Thị Hương Thảo 35
  Nguyễn Thị Lệ

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Nghị quyết của HĐND thành phố khoá IX v/v Công nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp chế”. Đại biểu Nhân dân TP.HCM.
  2. ^ “Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khoá IX”. Đại biểu Nhân dân TP.HCM.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi