Nhân viên quay phim

Chuyên viên về máy quay phim hoặc máy quay video

Nhân viên quay phim (tiếng Anh: cameraman) hay chuyên viên quay phim (tiếng Anh: camera operator) là một chuyên viên về máy quay phim hoặc máy quay video, và là một phần của đoàn làm phim. Thuật ngữ "cameraman" trong tiếng Anh không hàm ý rằng chỉ có nam giới mới thực hiện được công việc này.[1]

Một nhân viên quay phim trong thể thao

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ascher, Steven; Pincus, Edward (2007). “The Shoot”. The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age (ấn bản 3). Plume. tr. 315-316. ISBN 978-0-452-28678-8. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2019.  Đã bỏ qua tham số không rõ |url-access= (trợ giúp)