Nhã An (雅安市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 4/2013, tại đây đã xảy ra trận động đất gây thiệt hại lớn về người và của.

Vị trí của Nhã An (màu vàng) trong bản đồ Tứ Xuyên

Các đơn vị hành chính Sửa đổi

Địa cấp thị Nhã An quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành Sửa đổi

Các quận:

Các huyện Sửa đổi

Các huyện:

Tham khảo Sửa đổi