Nhã Nhĩ Cáp Tề

Nhã Nhĩ Cáp Tề (tiếng Mãn: ᠶᠠᡵᡤᠠᠴᡳ, Möllendorff: Yargaci, Abkai: Yargaqi, giản thể: 雅尔哈齐; phồn thể: 雅爾哈齊; bính âm: Yǎěrhāqí, 1565 - 1589) là con trai thứ tư của Hiển Tổ Tháp Khắc Thế và là em trai cùng cha mẹ với Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Cuộc đời của ông không được ghi lại rõ. Nhã Nhĩ Cáp Tề nguyên được táng ở Vĩnh Lăng, về sau thiên táng về Đông Kinh lăng ở Liêu Dương, tuy nhiên phần mộ nay không còn tồn tại.

Năm Thuận Trị thứ 10 (1653), tháng 5, ông được nhà Thanh truy phong là Đa La Quận vương, thụy hiệu "Thông Đạt", phối hưởng tại Thái Miếu. Ông không có con trai.

Năm Càn Long thứ 19 (1756), ông được đưa vào thờ tự trong Hiền Vương từ ở Thịnh Kinh.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â b 阿古都督世系的《永陵喜塔腊氏谱书》 Lưu trữ 2013-11-25 tại Wayback Machine.满族文化网,2008-1-24
  • Thanh sử cảo, Quyển 215, Liệt truyện nhị - Nhã Nhĩ Cáp Tề
  • 大洋网. “舒尔哈齐与努尔哈赤:兄弟阋墙功成梦断(图)”.[liên kết hỏng]