Khoa mắt hay nhãn khoa là phân ngành y học về giải phẫu, sinh lý và các bệnh về mắt.[1]

Khoa mắt
Hệ cơ quanMắt

Chú thích sửa

  1. ^ “History of Ophthalmology”. mrcophth. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2013.