Nhóm ngôn ngữ Ý-Tây

Nhánh ngôn ngữ lãng mạn

Nhóm ngôn ngữ Ý-Tây, trong một số phân loại, là nhánh lớn nhất của nhóm ngôn ngữ Rôman. Nó bao gồm hai trong số các nhánh của ngôn ngữ Rôman: Ý-DalmatiaTây Rôman. Nó không bao gồm tiếng Sardegnanhóm ngôn ngữ Đông Rôman.

Nhóm ngôn ngữ Ý-Tây
Phân bố
địa lý
Ý, Pháp, Iberia
Phân loại ngôn ngữ họcẤn-Âu
Ngôn ngữ con:
Glottolog:ital1285[1]
{{{mapalt}}}

Nhóm ngôn ngữ Ý-Dalmatia sửa

Dựa trên sự thông hiểu lẫn nhau, Dalby liệt kê bốn ngôn ngữ: tiếng Corse, phương ngữ Tuscantiếng Ý, tiếng Napoli - tiếng Siciliatiếng Dalmatia.[2]

Nhóm ngôn ngữ Tây Rôman sửa

Dựa trên sự thông hiểu lẫn nhau, Dalby liệt kê hàng tá ngôn ngữ: tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, Asturia-Leone, tiếng Aragon, tiếng Catalunya, tiếng Gascon, tiếng Provençal, tiếng Occitan Gallo-Wallon, tiếng Pháp, tiếng Franco-Provençal, tiếng Romanshtiếng Ladin.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Italo–Western Romance”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. ^ a b David Dalby, 1999/2000, The Linguasphere register of the world's languages and speech communities. Observatoire Linguistique, Linguasphere Press. Volume 2. Oxford.

Bản mẫu:Ngôn ngữ tại Pháp Bản mẫu:Ngôn ngữ tại Ý