Nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugria

Nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugria, ngữ tộc Phần Lan-Ugria hay nhóm ngôn ngữ Finn-Ugria (tiếng Anh: Finno-Ugric languages, Finno-Ugrian languages hoặc Fenno-Ugric languages) là nhóm ngôn ngữ (ngữ tộc) truyền thống bao gồm tất cả các ngôn ngữ trong ngữ hệ Ural, trừ nhóm ngôn ngữ Samoyed. Ba ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong ngữ hệ Ural - gồm tiếng Hungary, tiếng Phần Lantiếng Estonia - đều nằm trong nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugria.

Phần Lan-Ugria

Phân bố
địa lý
Đông ÂuBắc Âu, Bắc Á
Phân loại ngôn ngữ họcNgữ hệ Ural
  • Phần Lan-Ugria
Ngôn ngữ con:
ISO 639-2 / 5:fiu

Tham khảoSửa đổi