Nhóm Bo

(đổi hướng từ Nhóm nguyên tố 13)
Nhóm 13
Chu kỳ
2 5
B
3 13
Al
4 31
Ga
5 49
In
6 81
Tl
7 113
Nh

Trong hóa học, nhóm Bo được dùng để chỉ nhóm tuần hoàn thứ 13 (nhóm nguyên tố 13) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.

Các nguyên tố trong nhóm có ba điện tử nằm ở mức năng lượng ngoài cùng. Bo được cho là phi-kim loại, còn tất cả các nguyên tố còn lại được coi là kim loại. Vì các thuộc tính mà nguyên tố Bo có nói chung gần giống như kim loại cho nên nó được coi là á kim.

Nhóm Bo bao gồm các nguyên tố sau:

Tham khảoSửa đổi