Mở trình đơn chính
Nhóm 4
Chu kỳ
4 22
Ti
5 40
Zr
6 72
Hf
7 104
Rf

Nhóm nguyên tố 4 là nhóm gồm 4 nguyên tố titan (Ti), zirconi (Zr), hafni (Hf), rutherfordi (Rf) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm titan.


Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi