Mở trình đơn chính
Nhóm 7
Chu kỳ
4 25
Mn
5 43
Tc
6 75
Re
7 107
Bh

Nhóm nguyên tố 7 là nhóm gồm 4 nguyên tố mangan (Mn), tecneti (Tc), rheni (Re) và bohri (Bh) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm mangan.


Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi