Mở trình đơn chính
Nhóm 8
Chu kỳ
4 26
Fe
5 44
Ru
6 76
Os
7 108
Hs

Nhóm nguyên tố 8 là nhóm gồm 4 nguyên tố sắt (Fe), rutheni (Ru), osmi (Os) và hassi (Hs) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm sắt.


Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi