Mở trình đơn chính
Nhóm 9
Chu kỳ
4 27
Co
5 45
Rh
6 77
Ir
7 109
Mt

Nhóm nguyên tố 9 là nhóm gồm 4 nguyên tố coban (Co), rhodi (Rh), iridi (Ir) và meitneri (Mt) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm coban.


Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi