Nhóm đối xứng của một bông tuyết là D6, giống với đối xứng nhị diện của lục giác

Trong toán học, một nhóm nhị diện là một nhóm các đối xứng của một đa giác đều,[1][2] gồm các phép quay và phép phản xạ. Nhóm nhị diện là một trong những ví dụ đơn giản nhất của những nhóm hữu hạn, có vai trò quan trọng trong lý thuyết nhóm, hình họchóa học.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Weisstein, Eric W., "Dihedral Group" từ MathWorld.
  2. ^ Dummit, David S.; Foote, Richard M. (2004). Abstract Algebra (ấn bản 3). John Wiley & Sons. ISBN 0-471-43334-9.