Nhận dạng Dịch vụ Di động Hàng hải

Nhận dạng Dịch vụ Di động Hàng hải (tiếng Anh: Maritime Mobile Service Identity, MMSI)[1] là một loạt gồm chín chữ số được gửi dưới dạng kỹ thuật số trên một kênh tần số vô tuyến để nhận diện các trạm tàu, tàu trạm mặt đất, trạm bờ biển, các trạm mặt đất bờ biển, và các cuộc gọi nhóm.

Các loạiSửa đổi

Hiện có sáu loại nhận dạng dịch vụ di động hàng hải:

  • Nhận dạng trạm tàu
  • Nhận dạng trạm tàu
  • Nhận dạng trạm bờ
  • Nhận dạng nhóm trạm bờ
  • Máy bay SAR
  • Thiết bị hỗ trợ điều hướng và thiết bị gắn liền với tàu mẹ

Việt NamSửa đổi

Dãy số này gồm 9 chữ số do ITU quy định có dạng MIDxxxxxx, trong đó MID là số nhận dạng hàng hải được ấn định sẵn cho mỗi quốc gia. MID của Việt Nam là 574.[1][2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi