Nhang

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, nhang có thể nói đến:

  • Hương (incense stick) dùng cho việc cúng bái.
  • Nhang muỗi là một ứng dụng tránh muỗi, diệt muỗi bằng liệu pháp hóa chất