Nhiêu Bình (chữ Hán giản thể: 饶平县) là một huyện thuộc địa cấp thị Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2203 ki-lô-mét vuông, dân số 963.800 người. Mã số bưu chính là 515700. Chính quyền huyện đóng ở trấn Hoàng Cương. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 21 trấn và 1 nông trường. Các trấn: Hoàng Cương, 汫 Châu, Tiền Đông, Hải Sơn, Thượng Nhiêu, Tam Nhiêu, Phù Sơn, Tân Vu, Tân Đường, Đông Sơn, Phù Tân, Thang Khê, Tân Phong, Kiến Nhiêu, Đại Trình, Sở Thành, Liên Nhiêu, Chương Khê, Chá Lâm, Nhiêu Dương, Cao Đường.

Tham khảoSửa đổi