Nylon

Tổ hợp nhóm polyme
(Đổi hướng từ Ni lông)

Nylon (từ tiếng Pháp: nylon) là một tên gọi chung cho một họ polymer tổng hợp bao gồm các polyamide (Monomer được liên kết bởi các liên kết amide). Nylon là một chất dẻo nhiệt giống như nhựa nhiệt dẻo, thường được làm từ dầu mỏ, có thể được chế biến nóng chảy thành sợi, màng mỏng hoặc nhiều hình dạng khác nhau.

Nylon Nylon Nylon 6,6 unit
Trọng lượng riêng 1.15 g/cm³
Độ dẫn điện (σ) 10−12 S/m
Độ dẫn nhiệt 0.25 W/(m·K)
Điểm nóng chảy 463–624 K
190–350 °C
374–663 °F

Tham khảo

sửa