Ni lông

Tổ hợp nhóm polyme
Nylon Nylon Nylon 6,6 unit
Trọng lượng riêng 1.15 g/cm3
Độ dẫn điện (σ) 10−12 S/m
Độ dẫn nhiệt 0.25 W/(m·K)
Điểm nóng chảy 463–624 K
190–350 °C
374–663 °F

Ni lông (từ tiếng Pháp: nylon) là một tên gọi chung cho một nhóm các polyme tổng hợp được gọi chung về như polyamit, lần đầu tiên sản xuất trên 28 tháng 2 năm 1935 bởi Wallace CarothersDuPont. Nylon là một trong những polyme phổ biến nhất được sử dụng.

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:May mặc

Bản mẫu:Vải