Nylon

Tổ hợp nhóm polyme
(đổi hướng từ Ni lông)

Nylon (từ tiếng Pháp: nylon) là một tên gọi chung cho một họ polyme tổng hợp bao gồm các polyamit (các đơn vị lặp lại được liên kết bởi các liên kết amit). Nylon là một chất dẻo nhiệt giống như nhựa nhiệt dẻo, thường được làm từ dầu mỏ, có thể được chế biến nóng chảy thành sợi, màng mỏng hoặc hình dạng.

Nylon Nylon Nylon 6,6 unit
Trọng lượng riêng 1.15 g/cm3
Độ dẫn điện (σ) 10−12 S/m
Độ dẫn nhiệt 0.25 W/(m·K)
Điểm nóng chảy 463–624 K
190–350 °C
374–663 °F

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:May mặc

Bản mẫu:Vải