Niqab là loại trang phục vải trùm cho phụ nữ Hồi giáo. Phụ nữ trùm niqab ra đường gọi là Niqabi. Niqabi dùng nhiều tại Kuwait, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Qatar,YemenAi Cập. Niqab che kín phần mặt và cần phân biệt với burqa là loại vải trùm toàn cơ thể người phụ nữ tính luôn mặt. Một số thậm chí chỉ chừa hai cái lỗ ở mắt để nhìn.

Một phụ nữ Yemen trùm niqab

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi