Mở trình đơn chính

Nobel có thể có nghĩa là:

Xem thêmSửa đổi