Mở trình đơn chính

Noir là một từ tiếng Pháp có nghĩa là đen. Nó có thể là: