Nord Aviation là một hãng sản xuất máy bay thuộc sở hữu nhà nước của Pháp. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 10-1954 dựa trên SFECMAS by SNCAN. (Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Nord). Tên gọi Nord cũng được sử dụng để chỉ hãng tiền nhiệm Nord Aviations predecessor - SNCAN.

Công ty có trụ sở ở trung tâm nước Pháp, tại sân bay Bourges, tại khu hành chính Cher. Năm 1970, Nord Aviation sáp nhập với Sud Aviation thành lập nên Société Nationale d'Industrie Aérospatiale (SNIAS), sau này đổi tên thành Aérospatiale và cuối cùng sáp nhập và tập đoàn hàng không không gian Châu Âu EADS năm 2000.

Sản phẩm máy bay (SNCAN và Nord Aviation)Sửa đổi

 
Nord 1203 Norécrin trainer
 
Nord 1500 prototype
 
Nord 262 airliner
Kiểu Năm Chú thích
Nord 1000 Pingouin 1944 Thông tin liên lạc
Nord 1001 Pingouin I 1944 Thông tin liên lạc
Nord 1002 Pingouin II 1944 Thông tin liên lạc
Nord 1100 Noralpha 1944 Nguyên mẫu
Nord 1101 Noralpha
Nord 1102 Noralpha
Nord 1104 Noralpha Thử nghiệm động cơ
Nord 1110 Nord-Astazou 1958 Thử nghiệm động cơ
Nord 1200 Norécrin 1945 Nguyên mẫu
Nord 1201 Norécrin
Nord 1202 Norécrin II
Nord 1203 Norécrin II/III/IV/V
Nord 1204 Norécrin 1959
Nord 1221 Norélan 1948 Huấn luyện hạng nhẹ
Nord 1222 Norélan Huấn luyện hạng nhẹ
Nord 1223 Norélan Huấn luyện hạng nhẹ
Nord 1400 Noroit 1948 Máy bay lưỡng cư
Nord 1401 Noroit 1949 Máy bay lưỡng cư
Nord 1402 Noroit Máy bay lưỡng cư
Nord 1402A Gerfaut IA 1954 Mẫu nghiên cứu cánh tam giác
Nord 1402B Gerfaut IB Mẫu nghiên cứu cánh tam giác
Nord 1405 Gerfaut 1956 Mẫu nghiên cứu cánh tam giác
Nord 1500 Griffon I 1955 Máy bay nghiên cứu
Nord 1500 Griffon II 1957 Máy bay nghiên cứu
Nord 1601 1950 Máy bay nghiên cứu
Nord 1750 Norelfe Trực thăng nghiên cứu
Nord 2500 Noratlas 1949 Máy bay vận tải quân sự
Nord 2501 Noratlas 1950 Máy bay vận tải quân sự
Nord 2502 Noratlas Máy bay vận tải dân dụng
Nord 2503 Noratlas 1956 Thử nghiệm động cơ
Nord 2504 Noratlas Mô hình lớp học của Hải quân Pháp
Nord 2506 Noratlas Phiên bản vận tải tấn công
Nord 2507 Noratlas Phiên bản cứu hộ
Nord 2508 Noratlas Vận tải hàng hóa
Nord 3200 1957 Huấn luyện sơ cấp
Nord 3201 Huấn luyện sơ cấp
Nord 3202 Huấn luyện sơ cấp
Nord 3400 1958 Quân sát quân sự
Nord 262 1962 Máy bay dân dụng

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi