Nu /nj/ (hoa Ν thường ν, hay Ny[1]; tiếng Hy Lạp: Νι hiện đại [ni] Ni) là chữ cái thứ 13 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống số Hy Lạp, nó có giá trị 50.

Biểu tượngSửa đổi

Không sử dụng chữ hoa, bởi vì nó thường giống với Latin N. Ví dụ chữ thường được sử dụng như là một biểu tượng cho:

  • Mức độ tự do thống kê.
  • Tần số của một làn sóng vật lý và các lĩnh vực khác; Đôi khi cũng không gian tần số.[2]
  • Khối lượng cụ thể trong nhiệt động lực học.
  • Độ nhớt động học trong cơ học chất lỏng.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Sharpe, Gregory (1767). "nu"+"ny"+"greek"#v=onepage&q&f=true “The Origin and Structure of the Greek Tongue: In a Series of Letters Addressed to a Young Nobleman”.
  2. ^ xem Hằng số Planck