Odocoileus là một chi động vật có vú trong họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Chi này được Rafinesque miêu tả năm 1832.[1] Loài điển hình của chi này là Odocoileusspeleus Rafinesque, 1832 (= Dama virginianus Zimmermann, 1780).

Odocoileus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Artiodactyla
Họ (familia)Cervidae
Chi (genus)Odocoileus
Rafinesque, 1832[1]
Loài điển hình
Odocoileusspeleus Rafinesque, 1832 (= Dama virginianus Zimmermann, 1780).
Các loài
Danh pháp đồng nghĩa

Các loài Sửa đổi

Chi này gồm các loài:

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dưới đây là danh pháp đồng nghĩa:

 • Aplacerus Hall and Kelson, 1959;
 • Cariacus, Lesson, 1842; 'Dama Zimmermann, 1780 [preoccupied];
 • Dorcelaphus Gloger, 1841;
 • Elaphalces Brookes, 1828 [nomen oblitum];
 • Eucervus Gray, 1866;
 • Gymnotis Fitzinger, 1879;
 • Macrotis Wagner, 1855;
 • Mazama C. H. Smith, 1827 [preoccupied];
 • Odocoelus G. M. Allen, 1901;
 • Odontocoelus Sclater, 1902;
 • Oplacerus Haldleman, 1842;
 • Otelaphus Fitzinger, 1874;
 • Palaeodocoileus Spillman, 1931;
 • Protomazama Spillman, 1931;
 • Reduncina Wagner, 1844;
 • Subulus Brookes, 1828 [nomen oblitum].

Hình ảnh Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

 1. ^ a b Odocoileus, Mammal Species of the World, 3rd Edition

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

  Tư liệu liên quan tới Odocoileus tại Wikimedia Commons