Tỉnh Ogooué-Ivindo là một tỉnh ở cực đông bắc của Gabon. Thủ phủ là Makokou, là nơi sinh sống của một phần ba dân số tỉnh. Tỉnh này lấy tên từ hai con sông OgoouéIvindo. Tỉnh này có diện tích lớn nhất, dân số ít nhất và kém phát triên nhất Gabon. Với diện tích: 46.075 km², dân số năm 1993 là 48.862 người.

Ogooué-Ivindo Province
Ogooué-Ivindo Province

Phía nam tỉnh là Xích đạo.

Về phía bắc và phía tây, Ogooué-Ivindo giáp SanghaCuvette-Ouest của Cộng hòa Congo. Ở trong nước, tỉnh này giáp các tỉnh:

Department Sửa đổi

 
Department của Ogooué-Ivindo

Ogooué-Ivindo được chia thành 4 department:

Địa phương Sửa đổi

A Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Abeng 319 m
Abor 330 m
Achouka 0.083 S 11.733 E 166 m
Adoue 0.55 N 12.567 E 482 m
Adzo 0 N 12 E 391 m
Afouma-adzo 0.483 N 12.4 E 434 m
Akana 0.467 N 12.366 E 454 m
Akighilam 0 S 11 E 199 m
Akoba 0.017 N 11.9 E 200 m
Akork 441 m
Akougoubilye 0.567 N 12.783 E 324 m
Alarmintang 309 m
Alene 317 m
Allar Mourkevock 419 m
Amyere 0.583 N 12.867 E 353 m
Ancien Kadjama 0.2 S 11.733 E 233 m
Ancien Okaka 0 S 11 E 549 m
Andok 0.633 N 12.883 E 317 m
Angouma 0 N 12 E 321 m
Angouma 1.25 N 12.416 E 517 m
Avil-Boumba 0.533 N 12.867 E 312 m
Avil-Chicago¹ 308 m
Ayeghening 0.55 N 12.583 E 455 m
Ayem 0.083 N 11.367 E 156 m
Ayoeroebe 0.8 N 12.383 E 442 m

B Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Badi 0.55 N 12.9 E 316 m
Balemba I 0.117 N 11.883 E 241
Balemba II 0.117 N 11.883 E 233 m
Bambila 0.3 S 11.75 E 294 m
Bambo 0.9 N 13.667 E 506 m
Bangakie 0.617 N 12.967 E 343 m
Bangou 0.067 S 11.817 E 166 m
Bassitobalangoye 0 N 13 E 357 m
Batoala 0.8 N 13.45 E 489 m
Baya 0 N 13 E 518 m
Bedounou 0 N 13 E 531 m
Bekou-Bekou 0 N 12 E 424 m
Bekouye 0 N 13 E 494 m
Belakembe 1 N 13 E 508 m
Belé 0 N 13 E 511 m
Belinga 1 N 13 E 390 m
Belem 0 S 11 E 180 m
Bengiyoe 0 N 12 E 423 m
Bengoué 0.617 N 12.967 E
Benvaga 0 S 11 E 166 m
Bibioe 442 m
Bindaba 185 m
Binong 0.467 N 12.35 E 461 m
Bissobilan 0.483 N 12.433 E 436 m
Bissoubilam 190 m
Bokaboka 0.867 N 13.65 E 504 m
Boléko 166 m
Boléko 0.933 N 12.233 E 417 m
Booue 0.1 S 11.933 E 175 m
Boumbaraki 0.367 N 12.383 E 188 m
Boumbazokou 0.8 N 13. 45 E 489 m
Boumbazokou II 0.833 N 13.483 E 501 m
Bounbinda 0.683 N 13.033 E 416 m
Boungaloundou 0.85 N 13.567 E 510 m

C Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Cocofili 0 N 13 E 507 m
Cocomacala 00.117 N 13.583 E 497 m

D Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Debiang 0.55 N 12.517 E 523 m
Djabeta 0.867 N 14 E 533 m
Djassone 508 m
Djokoloudja I 0.75 N 14.05 E 521 m
Djokoloudja II 0.733 N 14.067 E 524 m
Djokonamoi 0.283 S 12.3 E 191 m
Djokossa 0 N 14 E 529 m
Dolle 0.083 S 11.7 E 174 m
Doungounene 0 N 13 E 496 m
Douradzum 0.05 N 12 5 237 m
Duradzuma 0.033 N 11.917 E 185 m

E Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Ebandanga 0 N 12 E 514 m
Ebandanga 0 N 12 E 339 m
Ebandaga 1.033 N 13.017 E 343 m
Ebaredo 0.3 N 11.667 E 294 m
Ebea-Akork 0.55 N 12.533 E 508 m
Ebolahon 0.717 N 13.9 E 508 m
Ebyegn 0 N 12 E 481 m
Edabour 0.2 N 11.9 E 263 m
Edok 0 N 12 E 308 m
Edzamangen 0.6 N 12.733 E 481 m
Effande 1.3 N 14.1 E 475 m
Ego 1.267 N 14.1 E 483 m
Ekarelong 0 N 11 E 264 m
Ehanzo 0.867 N 13.633 E 505 m
Ekata 0.667 N 14.3 E 546 m
Ekok 1.333 N 14.083 E 468 m
Ekoua 1.067 N 13.05 E 346 m
Ekoumaniabi 0.633 N 13 E 369 m
Ekowong 0 N 12 E 325 m
Elanh-Benvoum 0.633 N 12.7 E 409 m
Elata Bakota 0 N 12 E 331 m
Elibere 0.817 N 12.433 E 460 m
Ellela 0 N 13 E 508 m
Elouma 0.867 N 13.983 E 529 m
Embadaga 0.1 S 11.983 E 182 m
Etakangai 1.017 N 13.967 E 468 m
Etakaniabe 0 N 13 E 362 m
Etiala 0.733 N 13.917 E 508 m
Evormitok 0.083 N 11.867 E 225 m
Eyameyong 0 N 12 E 294 m
Eyameyong 0.567 N 12.633 E 394 m
Eyene 0.133 N 11.833 E 253 m

F Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Foloe 0.9 N 12.267 E 442 m
Foubenzok 0 N 11 E 281 m
Foubeznok 0.267 11.967 E 296 m
Foula Fieng 0 N 11 E 291 m

G Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Ganzi 0.7 N 13.133 E 499 m
Gazo 0.717 N 13.167 E 479 m
Guiessebe 0.95 N 13.817 E 506 m

I Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Ibakodia 0.067 N 11.933 E 177 m
Ibela 0 N 14 E 532 m
Ibinga 0.683 N 13.05 E 433 m
Ibomo 0.1 S 11.45 E 170 m
Ikie 0.917 N 13.683 E 506 m
Iko 0.9 N 13.65 E 506 m
Imbong 1.033 N 13.983 E 485 m
Indombo 0 N 12 E 423 m
Indombo 0.683 N 13.85 E 524 m
Indoue 0.933 N 13.717 E 504 m
Indanza 0.1 S 11.983 E 182 m
Ingoladjondjo I 0.867 N 13.6 E 506 m
Ingoladjondjo II 0.85 N 13.6 E 506 m
Ingonda 0 N 13 E 528 m
Inze 0.767 N 13.317 E 482 m
Itebe I 0.817 N 13.467 E 496 m
Itebe II 0.85 N 13.55 E 511 m
Itebe III 0.867 N 13.583 E 508 m
Iteke 0.433 N 11.75 E 425 m

K Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Kan-Kan 0.15 S 12.15 E 178 m
Kandjama Bika 0 S 11 E 288 m
Kandjama Bika 0.283 S 11.75 E 286 m
Kandjama Simba 0.117 S 11.733 E 171 m
Kangala 0 N 14 E 538 m
Katamoba 0.883 N 14.017 E 530 m
Kekele 0 N 11.95 E 205 m
Kemboma 0 N 13 E 479 m
Kendo 0.1 S 11.983 E 182 m
Koko 0.983 N 13.333 E 518 m
Kombani 0.333 N 12.2 E 337 m
Kombo 0.333 S 12.367 E 186 m
Kongo Boumba 0.083 S 11.467 E 167 m
Koto 0.933 N 13.95 E 439 m
Kouangata 0.867 N 14.033 E 534 m
Koula-Okak 0 N 11 E 380 m
Koumameyong 0.183 N 11.85 E 401 m
Koumaniabe 0.85 N 14.05 E 537 m
Kounamotou 0.7 N 14.083 E 529 m

L Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Laboka 0.317 N 11.533 E 263 m
Lambaréné 0 N 13 E 398 m
Lambassi 0.083 N 11.467 E 167 m
Lata-Bengoue 358 m
Latanamitaga 0.567 N 12.883 E 308 m
Linze 0.1 S 11.967 E 180 m
Lobo 0.35 S 12.083 E 351 m
Lounga 0 N 13 E 501 m
Lyodia 0.117 N 11.967 E 185 m

M Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Mabemandouma 0.95 N 13.95 E 526 m
Macadium 211 m
Macouzca 0.05 N 13.65 E 538 m
Mafouka 0.767 N 12.967 E 323 m
Mafouka I 0 N 13 E 500 m
Mafouka II 0.983 N 13.95 E 518 m
Magnimba 0 S 11 E 451 m
Magnon 0.733 N 12.95 E 320 m
Mahengyedi 0 N 13 E 471 m
Mahibore 0.667 N 11.917 E 173 m
Mahinda 0 N 13 E 483 m
Makakou 0.183 N 12.2 E 179 m
Makana 0.883 N 13.983 E 526 m
Makao 0.733 N 13.217 E 462 m
Makebe 1 N 14 E 478 m
Makokou 0.567 N 12.867 E 308 m
Makoubou 0.05 N 11.967 E 199 m
Makoui 0.233 N 12.267 E 182 m
Malare 0.117 N 12.067 E 180 m
Maleba 0.683 N 14.133 E 534 m
Malembe 0.766 N 13.33 E 483 m
Malenzi 0.75 N 13.317 E 464 m
Malondo 0.917 N 13.967 E 523 m
Mambaza 0.765 N 13.933 E 507 m
Mandji 0.1 S 11.95 E 177 m
Mandombo 0 S 11 E 548 m
Mandombo 0.85 N 13.517 E 511 m
Mangoma 0 N 13 E 447 m
Mantoua 0.083 N 11.767 E 165 m
Manyal 0.983 N 12.983 E 339 m
Maoukafan 0.007 N 11.9 E 172 m
Massaa 0.733 N 13.2 N 464 m
Massaba
Massaba II 0 N 13 E 408 m
Massako 0.033 N 11.967 E 206 m
Masse 0.033 N 11.967 E 322 m
Masseb 0.65 N 12.917 E 317 m
Massenega 1.33 N 14.083 E 468 m
Massombo 1 N 14 E 476 m
Matora 0.267 N 11.683 E 287 m
Matote I 0.833 N 13.5 E 500 m
Matote II 0 N 13 E 511 m
Mavene 0.1 S 11.95 S 177 m
Mayazaipepa 0 N 13 E 523 m
Mayebout 1.1 N 13.117 E 434 m
Mayene I
Mayene II 0 S 11 E 191 m
Mayiga 0.567 N 12.85 E 306 m
Mbebengui 0.583 N 12.75 E 395 m
Mbele 0.683 N 14.1 E 532 m
Mbembam 0.083 S 11.95 E 179 m
Mbey 0.683 N 13.833 E 521 m
Mbeza 0.6 N 12.93 E 324 m
Mbizo 0.667 N 14.167 E 538 m
Mboa 0.583 N 12.7 E 365 m
Mboma 0.33 N 11.467 E 232 m
Mbomao 0.33 N 11.483 E 238 m
Mbomo 0.317 N 11.55 E 273 m
Mbondo Malonge 0N 11 E 286 m
Mboula 0.61667 N 12.883 E 313 m
Mboulet 1 N 14 E 500 m
Mboundou 0.367 N 13.083 E 384 m
Mebang 0.33 N 12.15 E 375 m
Meconga 0 N 13 E 493 m
Mekambo 1.0167 N 13.933 E 481 m
Meko 0.85 N 13.533 E 511 m
Mekob 0.683 N 12.917 E 317 m
Melagni 0.517 S 11.783 E 463 m
Melane 0.33 N 12.017 E 324 m
Melongo 0.7167 N 13.833 E 503 m
Metunga 0.767 N 13.35 E 480 m
Mikongo 0.383 S 11.767 E 364 m
Mimvoul 0 S 11 E 175 m
Mina 0.767 N 13.3 E 478 m
Mindemba 0.683 N 14.15 E 535 m
Minte 0.467 N 12.383 E 441 m
Mintoum 0.45 N 12.267 E 406 m
Mitende 0.633 S 11.8 E 528 m
Mitsaga 0.05 S 11.883 E 171 m
Mitsang 0.767 N 12.55 E 465 m
Modjoko 0.8 N 14.05 E 533 m
Mombaza 0 N 13 E 464 m
Mondo 0.667 N 11.517 E 167 m
Mooba 0.283 N 13.233 E 486 m
Mouseye 0.2667 N 13.25 E 464 m
Mpouma 0.7 N 13.133 E 499 m
Mvadi 1.217 N 13.2 E 385 m
Mvoungha 0 N 12 E 308 m

N Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Ndengoue 0.617 N 12.967 E 365 m
Ndoumala 0 N 12 E 365 m
Ndoundouna 0.933 N 13.733 E 505 m
Ngalipana 0.2 N 13.433 E 465 m
Ngando 1 N 14 E 510 m
Ngoreki 0.317 N 12.2 E 315 m
Ngosso 0.7 N 13.117 E 509 m
Ngouengoue 0 N 13 E 501 m
Niallabe 0.217 N 11.933 E 271 m
Niamanbaye 0 S 11 E 410 m
Niamigodi 0.2167 S 12.517 E 382 m
Niatazokou 0 N 13 E 508 m
Njole 0.117 S 12 E 181 m
Nkaretom 0.33 N 12.2 E 337 m
Nkin 0 N 12 E 454 m
Nkouta 0.25 N 13.283 E 447 m
Ntanha-Tele 0.8 N 12.483 E 471 m
Ntoua 0 S 11 E 191 m
Ntsibelong 0.583 N 12.767 E 332 m
Ntyeng 0 N 13 E 335 m
Nzafieng 0.067 N 11.883 E 219 m
Nzamba 0 N 13 E 484 m
Nzela 0.767 N 13.933 E 508 m
Nzibobouya 0 N 13 E 518 m
Nzinga 0.817 N 12.317 E
Nzingmeyong 0 N 12 E 353 m
Nzoghenghone 0 N 12 E 373 m
Nzoum 0.45 N 12.317 E 434 m

O Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Obidi 0.35 S 11.75 E 347 m
Okano 0.05 N 11.8667 E 169 m
Ombala 0.11667 N 11.933 E 189 m
Otouma 0.9 N 13.01667 E 340 m
Ovan 0 N 12 E 328 m
Ovan 0.31667 N 12.1667 E 339 m
Oyabe 0.733 N 13.91667 E 509 m

P Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Petialongo 0.7 N 13.85 E 513 m

S Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Salo 0.81667 N 14.05 E 375 m
Sanghalam 0 N 12 E 375 m
Simintang 0.5833 N 12.8 E 328 m
Sougalam-Fekele 0.3 N 11.9667 E 309 m
Tietie 0.41667 N 13.033 E 365 m

T Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Toukoue 0.71667 N 13.1833 E 463 m
Toulo 0 N 12 E 332 m
Toumbi I 1.1 N 14.0833 E 512 m
Toumbi II 1.1667 N 14.1 E 510 m
Tourouvaya 0.133 N 13.55 E 491 m

V Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Venelle 1.01667 N 13.9667 E 468 m
Viong 0 N 12 E 439 m

Y Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Yeng 0.31667 N 11.6 E 292 m
Yoko 0 N 12 E 515 m
Yoko 0.983 N 13.883 E 515 m
Youko 0.7 N 12.667 E 457 m

Z Sửa đổi

Địa phương Vĩ độ Kinh độ Cao độ
Zoanki 0.0667 N 11.6833 E 166 m
Zokokota 0 N 13 E 505 m
Zokoma 0.7833 N 13.35 E 497 m
Zokosoa 0.6833 N 13.1 E 477 m
Zoolende 0 N 13 E 475 m
Zoolende 0.7667 N 13.2667 E 471 m
Zoula 1.0833 N 14.0667 E 508 m
  • ¹ - the second name is not related with the origin of the name Chicago in Illinois.

Bản mẫu:Provinces of Gabon

Tham khảo Sửa đổi