Ogooué-Maritime là một trong 9 tỉnh của Gabon.. Tỉnh có diện tích 22.890 km². Tỉnh lỵ là Port-Gentil. Dân số năm 2006 ước khoảng 137.993 người.

Tỉnh Ogooué-Maritime
Tỉnh Ogooué-Maritime

Rìa tây của Ogooué-Maritime là bờ biển Đại Tây Dương, gồm vịnh Guinea ở phía cực bắc. Trên đất liền, tỉnh này giáp các tỉnh:

Department sửa

 
Department của Ogooué-Maritime

Ogooué-Maritime được chia thành 3 department:

Bản mẫu:Provinces of Gabon

Tham khảo sửa