Olympus

trang định hướng Wikimedia
Hy Lạp
  • Núi Olympus ở Pieria, bắc Hy Lạp, nơi ở của 12 vị thần của Olympus trong thần thoại Hy Lạp
Cyprus
Mỹ
Sao Hỏa

Công tySửa đổi

  • Tập đoàn Olympus của Nhật Bản.