Opothleyahola,, hay Opothle Yohola, Opothleyoholo, Hu-pui-hilth Yahola, Hopoeitheyohola, (khoảng năm 179827 tháng 3 năm 1863) là một tù trưởng bộ lạc Muscogee Creek, nổi tiếng có tài biện thuyết, và là phát ngôn viên của hội đồng dân bản địa vùng Upper Creek. Ông chiến đấu chống chính phủ Hoa Kỳ trong chiến tranh Da Đỏ. Trong Nội chiến Hoa Kỳ ông đem quân giúp Liên bang miền Bắc.

Chân dung Opothleyahola thời thập niên 1830

Tham khảoSửa đổi

  • White, Christine Schultz and White, Benton R., Now The Wolf Has Come: The Creek Nation in the Civil War, Texas A & M University Press, 1996. ISBN 0-89096-689-3.
  • U.S. War Department, The War of the Rebellion: A Compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies, 70 volumes in 4 series. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1880-1901. Series 1, Volume 8, Part 1, pages 5–12.
  • Woodson County history Lưu trữ 2011-06-28 tại Wayback Machine