Oriente (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "phía đông") là một trong 6 tỉnh cũ của Cuba cho đến năm 1976. Tỉnh được gọi là "Tỉnh Santiago de Cuba" trước năm 1905. Hiện tên gọi này vẫn được dùng để đề cập đến phần phía đông của Cuba. Tỉnh lỵ của tỉnh là thành phốSantiago de Cuba. FidelRaúl Castro được sinh ra tại tỉnh này.[1]

Bản đồ Cuba năm 1910
Huy hiệu tỉnh Oriente

Hiện lãnh thổ cũ của Oriente bao gồm các tỉnh

Tham khảo

sửa
  1. ^ Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Vol. II, published by the United Nations, New York, 1991

Liên kết ngoài

sửa