Ostilio Ricci da Fermo (1540–1603) là một nhà toán học Ý.

Ostilio Ricci
Ostilio Ricci (1540–1603)
Sinh27 tháng 9 năm 1540
Fermo
Mất4 tháng 5 năm 1603 (tuổi 62)
Florence
Quốc tịchItalia
Trường lớpUniversità di Brescia
Sự nghiệp khoa học
NgànhMathematician
Nơi công tácAccademia delle Arti del Disegno
Cố vấn nghiên cứuNiccolò Tartaglia[1]
Các sinh viên nổi tiếngGalileo Galilei
Lodovico Cardi

Tiểu sử sửa

Cậu đã được [2] giáo dục như một cậu bé phục vụ người có tươc vị cho Công tước xứ Tuscany Cosimo I, do đó, năm 1586 [3] đã trở thành một giảng viên toán học tại Trường Đại công tước Francesco I de' Medicia.[4][5]

Ông cũng là một người đọc toán học đầu tiên trong nghiên cứu Pisan, lúc đó là người Florence.[6] Tại Florence, ông cũng dạy hình học cho nhiều họa sĩ học sinh và các họa sĩ tương lai, bao gồm cả Giorgio Vasari.

Tham khảo sửa

  1. ^ Stillman Drake, Galileo at Work: His Scientific Biography, Dover, 1978, p. 3.
  2. ^ Poche sono le notizie biografiche su Ostilio Ricci, nonostante l'importanza come matematico e maestro. Cfr. la relativa voce biografica scritta da Filippo Camerota per il Dizionario Biografico degli Italiani, Anno 2016.
  3. ^ Molte sono le incertezze sulle date relative alla sua biografia; cfr. F. Camerota, cit.
  4. ^ Cfr. F. Scifoni, Dizionario Biografico Universale, Volume IV, David Passigli Tipografo-Editore, Firenze, 1845-46, pp. 828-829.
  5. ^ Cfr. pure G. Barbensi, Il pensiero scientifico in Toscana. Disegno storico dalle origini al 1859, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1969, p. 251.
  6. ^ Cfr. F. Scifoni, cit., p. 829.